Over Adullam

Adullam is een landelijk opererende, identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. De Bijbel, samen met de Drie Formulieren van Enigheid, stempelen die identiteit en zijn het richtsnoer voor onze normen en waarden.

Op onze locaties wordt iedere dag op praktische wijze invulling gegeven aan onze bevindelijk-gereformeerde identiteit. In de praktijk vertaalt dit zich concreet in de dagopening, waarbij we uit de Bijbel vertellen, bidden en zingen. Ook komt dit terug in de manier van bejegening van onze deelnemers, de normen en waarden in de begeleiding en in het omgaan met elkaar. Van ouders en/of (wettelijk) vertegenwoordigers verwachten we dat ze de identiteit van Adullam onderschrijven. Onze medewerkers onderschrijven deze identiteit ook. 

Zorgaanbod

Wij bieden zorg en begeleiding op het gebied van wonen, dagbesteding voor volwassenen en kinderen, logeren en ambulante ondersteuning. Die zorg en begeleiding verlenen wij op een principiële en professionele wijze. In alle fasen van het leven bieden we kwalitatief goede hulp. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders, verwanten en/of (wettelijk) vertegenwoordigers. Verken ons zorgaanbod!

Organisatie

Wij zijn binnen de gehandicaptenzorg een kleine organisatie, die een landelijke spreiding heeft. Onze zorgvragers wonen voornamelijk in een brede strook die loopt van Overijssel naar Zuid-Holland. Hierdoor liggen onze voorzieningen redelijk verspreid over het land. 

Adullam: naam en logo

Onze stichtingsnaam ‘Adullam’ is ontleend aan de Bijbel. In 1 Samuël 22:1 lezen we: “Toen ging David van daar, en ontkwam in de spelonk van Adullam.” De geschiedenis van dit Bijbelhoofdstuk gaat over de vlucht van David, de gezalfde des Heeren, voor koning Saul. David verborg zich, samen met 400 mannen, in de spelonk van Adullam. Een spelonk met voor hem maar één uitgang: naar boven! In Psalm 142 lezen we zijn gebed in deze spelonk. Zoals de spelonk voor David en zijn mannen bescherming en beschutting bood, willen wij een veilige omgeving bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit die veilige omgeving bieden we zorg en begeleiding.