Comité Ede

 

Comité Ede is opgericht in 1983. Dit is dus een comité sinds het eerste begin van Stichting Adullam. Er is toen begonnen met een verkoopmarkt en een oliebollenactie; nu - veertig jaar later - doen wij dit nog steeds en zijn dit de hoofdacties van het comité.

De hechte band die in Ede heerst, heeft als resultaat dat twee comitéleden al meer dan dertig jaar actief betrokken zijn binnen het comité. Ook veel vrijwilligers komen ieder jaar weer terug; sommigen zijn al dertig jaar betrokken bij de oliebollenactie. Door de actieve en trouwe hulp van de vrijwilligers kan het comité deze acties verwezenlijken en zo ieder jaar ongeveer € 35.000 overmaken ten behoeve van Stichting Adullam.

Algemene informatie over dit comité:

 

Contactpersoon
Kathelijne Top
e: secretaris@adullamcomiteede.nl